anteko_sluzby

Služby

uctovnictvo

Účtovníctvo

Ponúkame spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre podnikateľskú činnosť na Slovensku a Česku. Disponujeme 4 účtovnými a 1 mzdovým strediskom pre najvyšší komfort a kvalitu. Na základe dohodnutia spolupráce vieme spracovať účtovníctvo vo Vašej firme alebo našich priestoroch.

Jednoduché účtovníctvo:
– zaúčtovanie všetkých účtovných nákladov v zmysle zákona pre fyzické osoby
– spracovanie daňového priznania pre fyzické osoby
– daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH)
– ročná účtovná závierka
– zaručujeme správnosť celého zaúčtovania
– poskytnutie všetkých informácií ohľadom daňových výdavkov pre fyzické osoby na ktoré má nárok
– vypracovanie hodnotiacej správy na ktorej základe môžeme odhaliť chyby alebo nesprávne postupy, ktorých ste sa mohli dopustiť aby ste sa vyhli možným sankciám.
Podvojné účtovníctvo:
– zaúčtovanie všetkých účtovných nákladov v zmysle zákona
– spracovanie daňového priznania pre právnicke osoby
– mesačný prehľad hospodárenia s aktuálnymi stavmi neuhradených pohľadávok a záväzkov
– súhrnný výkaz
– daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH)
– ročná účtovná závierka, ktorá obsahuje súvahu, výkazy ziskov a strát poznámok k účtovnej závierke
– audit nezávislou firmou
– zaručujeme správnosť celého zaúčtovania
– poskytnutie všetkých informácií ohľadom daňových výdavkov pre právnicke osoby na ktoré má nárok
– vypracovanie hodnotiacej správy na ktorej základe môžeme odhaliť chyby alebo nesprávne postupy, ktorých ste sa mohli dopustiť, aby ste sa vyhli možným sankciám.

Zistiť viac

mzdy

Mzdy

Ponúkame Vám kompletné spracovanie miezd vašich zamestnancov. Vyhnite sa problémom spojeným s týmto spracovaním a využite naše mzdové stredisko. Vyhnite sa sankciám, ktoré môžu nastať pri nesprávnych postupoch alebo chybách.

Zabezpečíme Vám:
– kompletné spracovanie miezd vašich zamestnancov
– ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia
– spracovanie všetkých registrácií, ktoré sa vyžadujú zo zákona pri pracovných pomeroch
– prihlásenie a odhlásenie zamestnancov zo zdravotných poisťovní
– potrebné podklady pre účtovníctvo ohľadom zrazených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
– pravidelná štatistika spracovania miezd jednotlivých zamestnancov

Zistiť viac

dane

Dane

V našich službách nájdete aj jednorazové spracovanie daňového priznania pre stálych, ale aj nových klientov. Ponúkame spracovanie príjmov fyzických aj právnickych osôb, …

Zabezpečíme Vám:
– daňové priznanie pre fyzické a právnicke osoby
– daňové priznanie z motorových vozidiel
– spracovanie spotrebnej dane
– daňové priznanie z nehnuteľností
– spracovanie súhrnného výkazu pre stálych klientov
– daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH) pre stálych klientov

Zistiť viac

dozor

Dozor

Ponúkame Vám kompletný garantovaný účtovný a daňový dozor vrátane právneho servisu. Naša spoločnosť má poistenú zodpovednosť za škody spôsobené účtovníkmi pri výkone ich práce.

Zabezpečíme Vám:
– účtovný a daňový dozor pri vykonávaní práce vašich účtovníkov po celom Slovensku podľa dohody
– na základe vašich požiadaviek Vám bude pridelená naša účtovníčka, ktorá bude komunikovať v pracovnej dobe s Vami a bude Vám kedykoľvek k dispozícii
– zmluvným partnerom pomáhame aj v nepracovné dni pri vzniku neodkladných problémov
– komunikujeme s daňovým úradom namiesto Vás
– prevezmeme daňovú kontrolu a znášame jej dôsledky. Naša spoločnosť má poistenú zodpovednosť za škody spôsobené účtovníkmi pri výkone ich práce.
– prevezmeme zodpovednosť za správne zaúčtovanie dokladov

Zistiť viac

poradenstvo

Poradenstvo

Našim klientom ponúkame komplexné ekonomicko-právne služby so zameraním na účtovníctvo a dane. Vaše podnety dokážeme okamžite riešiť a bude sa Vám venovať náš certifikovaný pracovník, ktorý je odborníkom na danú oblasť.

Naviac Vám ponúkame aj odbornú konzultáciu v nemeckom alebo anglickom jazyku. Dokážeme zabezpečiť aj komunikáciu s anglickými a nemeckými klientmi, ktorí sú spoločníkmi v slovenských daňových subjektoch.

Zistiť viac